Het verhaal van SCOB

Hier staan we voor!

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) bevordert in het belang van de gebruiker van bibliotheekdiensten de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. De stichting heeft een onafhankelijke positie en is bezig op transparante wijze een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering in te richten en te onderhouden. Dit geeft de gemeente als subsidiërende partij inzicht in de kwaliteit van haar bibliotheek/bibliotheken, op basis waarvan zij in staat is maatschappelijke verantwoording af te leggen.

Lees meer over onze organisatie onder ‘over ons’.

Waarom certificeren?

Werken aan de toekomst

In 2014 is in samenspraak met de sector en de branchepartijen (VOB en VNG) het nieuwe kwaliteitskader 2014-2017 voor openbare bibliotheken vastgesteld. Door deel te nemen aan deze certificeringsronde tonen bibliotheken aan dat zij aan de verwachtingen van haar klanten voldoet. Certificering helpt bibliotheken om inzicht te krijgen in het dagelijkse werk en in de continuïteit van de bibliotheek. De bibliotheek toont aan dat zij aan haar toekomst werkt. Daarnaast draagt certificering bij aan een samenhangend bibliotheekstelsel op basis van gelijke waarden, uitgangspunten, bedrijfsvoering en kwaliteit. Kijk hier voor meer informatie over: