Het verhaal van SCOB

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) bevordert in het belang van de gebruiker van bibliotheekdiensten de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. De stichting  is onafhankelijk en richt op transparante wijze een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering in en draagt zorg voor het onderhoud daarvan. Zo krijgen gemeenten als subsidiërende partij inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling van hun bibliotheken; op basis daarvan zijn zij in staat maatschappelijke verantwoording af te leggen.

Lees meer over onze organisatie.

Werken aan kwaliteit

In 2014 is in samenspraak met de sector en de branchepartijen (VOB en VNG) het kwaliteitskader 2014-2017 voor openbare bibliotheken vastgesteld. Door deel te nemen aan deze certificeringsronde tonen bibliotheken aan dat zij aan de verwachtingen van hun klanten willen voldoen. Audits en de daarop volgende certificering helpen bibliotheken om inzicht te krijgen in hun functioneren en toekomstbestendigheid. Daarnaast dragen audits en certificering bij aan een samenhangend bibliotheekstelsel op basis van gelijke waarden, uitgangspunten, bedrijfsvoering en kwaliteit. Kijk hier voor meer informatie over: