Auditproces

De 3 fasen van het auditproces

Het auditproces is op te splitsen in 3 fasen:
Fase 1: Voorbereiding
Fase 2: Audit
Fase 3: Communicatie

De bibliotheek is leidend in de eerste en derde fase. Voorafgaand en tijdens het auditproces houdt SCOB de bibliotheek via de email en correspondentie op de hoogte van de te nemen stappen.

Fase 1: Voorbereiding

De voorbereiding staat in het teken van terugkijken. In een zelfevaluatie beschrijft de bibliotheek waar zij nu staat. Het auditteam neemt contact op met de bibliotheek om het voorgesprek in te plannen, uiterlijk vier weken voor de auditdatum. De bibliotheek verzamelt een aantal documenten en stuurt deze op naar het auditteam.
Lees verder

Fase 2: Audit

De auditfase start met een voorgesprek, vervolgens de auditdag en tot slot het auditrapport. Nieuw in deze fase is het gesprek op de auditdag met een belanghebbende, doorgaans een vertegenwoordiger van de gemeente.
Lees verder

Fase 3: Communicatie

Met de beoordeling en verbetersuggesties achter de rug is de bibliotheek in staat om vooruitkijkend te zeggen waar zij voor staat. De bibliotheek wordt verzocht om in een vorm naar eigen keuze ‘het verhaal van de bibliotheek’ naar buiten te brengen!
Lees verder

Tijdschema auditproces

Bekijk hier het tijdschema van het auditproces.


Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 2014-2017
In het document ‘Zichtbare waarde’, Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 2014-2017 staan alle taken van de bibliotheek, SCOB en de auditoren uitgebreid beschreven.

Meer informatie of vragen
Uiteraard wil SCOB u graag helpen met het verspreiden en promoten van ‘het verhaal van uw bibliotheek’ via diverse communicatiekanalen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met ons via: secretariaat@certificeringob.nl.