Kosten audit

Kosten audits 3certificeringsronde

De VOB heeft tijdens de ALV van 10 december 2015 besloten om de kosten van de audits van de 3e certificeringsronde 2014-2017 te vergoeden.

Bijdrage auditkosten
De bijdrage is respectievelijk € 4.500 voor kleine bibliotheken of € 6.300 voor grote bibliotheken voor de gemaakte kosten, excl. BTW en reis- en (eventuele) verblijfskosten van de auditoren.

Werkwijze financiële bijdrage ontvangen
De directe kosten van de audit (de kosten van het auditteam) worden bij de bibliotheek in rekening gebracht door SCOB. Na betaling van de factuur kunt u bij de VOB een verzoek indienen voor deze financiële bijdrage. Kijk op de website van de VOB voor meer informatie en de werkwijze.

Bibliotheken die al gecertificeerd zijn voor 2014-2017 kunnen met terugwerkende kracht eveneens op deze wijze een financiële bijdrage vragen.