Communicatiefase

Deel uw verhaal

Na erkenning door het bestuur van SCOB, zorgt het bureau dat de bibliotheek hierover wordt geïnformeerd en het certificaat en het gevelbordje ontvangt.

Extra gevelbordjes bestellen

U ontvangt per organisatie één gevelbordje. Indien u meerdere vestigingen heeft, kunt u extra gevelbordjes bestellen via ons secretariaat de kosten hiervoor betreffen €53,25 per stuk incl. verzendkosten en excl. btw.

Communicatie vanuit SCOB

SCOB verwerkt de uitkomsten van de audits anoniem voor benchmarkdoeleinden. Op de website staat een overzicht met gecertificeerde bibliotheken. Middels nieuwsberichten en LinkedIn maakt SCOB kenbaar welke bibliotheken gecertificeerd zijn.

Communicatie vanuit de bibliotheek

In deze 3e certificeringsronde willen we meer aandacht geven aan de wijze waarop bibliotheken de uitkomsten van de audit kunnen communiceren. Certificering is een goede manier om als bibliotheek aan belanghebbenden te laten zien dat zij gecertificeerd is en aan haar toekomst werkt.

Via verkiezingen als Beste Bibliotheek van Nederland en Beste Bibliothecaris worden jaarlijks landelijk een drietal bibliotheken en een bibliothecaris onderscheiden. Met certificering willen we daaraan bijdragen door goede voorbeelden te benadrukken in de auditrapportages.

Verhaal van de bibliotheek
SCOB verzoekt de bibliotheek op basis van het auditrapport en de zelfevaluatie een eigen document te maken het ‘verhaal van de bibliotheek’ en dit te presenteren aan alle belanghebbenden, inclusief leden en gemeente. Het gaat om een toekomstgericht document startend met de bevindingen van de audit. De bibliotheek is vrij om zelf de vorm, omvang en benaming te bepalen.

Communicatieactiviteiten
Verhaal van de bibliotheek naar buiten brengen via verschillende communicatiekanalen:

  • Via de website
  • Via de nieuwsbrief
  • Presenteren aan de belanghebbenden, zoals o.a. de gemeente
  • Communicatie via lokale media (krant, radio, wijknieuws)
  • Intern ‘feest’moment

Hulp nodig?
Uiteraard wil SCOB u graag helpen met het verspreiden en promoten van ‘het verhaal van uw bibliotheek’ via onze communicatiekanalen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met ons via: secretariaat@certificeringob.nl