Heraudits

Continu proces van kwaliteitszorg

De audit en het certificeringsbesluit maken deel uit van een continu proces van kwaliteitszorg. De verbeterpunten die uit het auditrapport volgen moeten in het licht van de kwaliteitszorg gezien worden.

Al naar gelang het certificeringsadvies en -besluit hebben de verbeterpunten de volgende functie:

  • Voor een gecertificeerde bibliotheek
    Twee jaar na de audit dient u aan de hand van zelfevaluatie, collegiale toetsing of visitatie door een externe deskundige aan te tonen welke stappen uw bibliotheek ondernomen heeft in de richting van de verbeterpunten. Deze tussentijdse evaluatie zal de basis vormen voor de volgende audit over vier jaar.
  • Voor een onder voorbehoud gecertificeerde bibliotheek
    U krijgt de gelegenheid om binnen twee jaar na deze audit aan te tonen dat uw bibliotheek dusdanig aan de verbeterpunten gewerkt heeft, dat hierdoor alsnog aan tenminste 75 procent van de eisen uit de certificeringsnorm voldaan wordt. Als dit het geval is, wordt uw bibliotheek alsnog volledig gecertificeerd.
  • Voor een niet-gecertificeerde bibliotheek
    Aan de hand van de verbeterpunten ziet u welke veranderingen noodzakelijk zijn om wel voor certificering in aanmerking te komen. Zodra u van mening bent dat uw bibliotheek aan minimaal 75 procent van de certificeringseisen voldoet kunt u een nieuwe audit aanvragen.

Naast de verbeterpunten voor de certificeringsnorm kan de auditor vanuit zijn/haar expertise een aantal aanvullende zaken over de kwaliteitszorg in uw bibliotheek opgevallen zijn. Geheel vrijblijvend doet de auditor hierover aanbevelingen.