Nieuws

Overzicht nieuwsberichten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs ook ingestemd met het nieuwe, gezamenlijke certificeringskader van VOB, SPN, SCOB, Cultuurconnectie, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. Daarmee is het kader nu definitief vastgesteld en zal het medio 2018 in werking gaan treden. Vanaf dat moment zal de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) een bredere groep…

Certificering levert bibliotheken veel bruikbare en leerzame informatie op, is de conclusie van het rapport Evaluatie derde certificeringsronde openbare bibliotheken 2014-2017. De 44 bibliotheken die een audit hadden in 2016 deden mee aan de enquête, gehouden door IVAdata. Ook zijn de uitkomsten van de enquete over 2015 in het rapport meegenomen. De respondenten waren over…

De ontwikkeling van het nieuwe certificeringskader krijgt vorm. In de afgelopen maanden heeft de werkgroep Certificering 2018 op grondige wijze de bestaande wensen, inzichten en ervaringen opgehaald bij verschillende organisaties. Verder heeft de werkgroep intensief gesproken met andere deskundigen en betrokkenen. De stuurgroep, bestaande uit directeuren en bestuurders van deelnemende organisaties, heeft op basis van…

Het programma Lifestyle Experience heeft op zondag 20 augustus om 14.20 uur een thema-uitzending op tv (RTL) over educatie en ontwikkeling, met onder meer een item over bibliotheken en hun kwaliteit. De opname vond plaats in juni tijdens een audit van de SCOB bij Bibliotheek Dommeldal. In het tv-item van twee minuten komen de bibliotheken…

Dit voorjaar hebben de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven, na een uitgebreide verkenning vooraf, besloten tot de ontwikkeling van een gezamenlijk certificeringskader dat in 2018 in werking treedt. Daartoe is een werkgroep met…

OBA pop-up bibliotheek

In deel 3, van het vierluik over good practices, gaat het over de vier pop-up bibliotheken die de OBA in Amsterdam inrichtte. In oktober van 2015 ontstond het idee om boeken te delen met noodopvanglocaties voor vluchtelingen. De OBA nam contact op met het Leger des Heils en HVO Querido, twee organisaties die elk twee…

  Maandelijks worden op de website van IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) blogs geplaatst waarin collega’s uit een bepaald land – gedurende een maand – de ontwikkelingen op bibliothecair gebied in hun land schetsen voor collega’s uit het buitenland. In de maand november was Nederland aan de beurt om via een aantal blogs…

In deel 2, van het vierluik over good practices, zijn de schijnwerpers gericht op de Bibliotheek Venlo waar alles draait om klantprocessen. Onder leiding van directeur Marion Mertens heeft de Bibliotheek Venlo een grote veranderslag gemaakt. We concentreren ons op de klantproccessen, waarbij we het collectioneren hebben ge-outsourced. Bibliotheek Venlo heeft een collectieprofiel dat ieder…

LIFE Lab concept

In samenwerking met Bibliotheekblad verschijnt dit najaar een vierluik van good practices van bibliotheken die andere bibliotheken kunnen inspireren. In deel 1 zijn de schijnwerpers gericht op het Schiedamse samenwerkingsverband: LIFE Lab concept. De Bibliotheek Schiedam werkt in het LIFE Lab concept met het Lentiz LIFE College en SWS Welzijnswerk* aan het terugdringen van taalachterstanden…

Naar aanleiding van het jaarbericht over 2015 van de auditoren van SCOB heeft Bibliotheekblad een drietal auditoren (Karin Kuik, Marianne Bakker-Otten en Astrid van der Starre) geïnterviewd. Dit interview verscheen in juni als artikel in Bibliotheekblad onder de titel: ‘In het sociaal domein liggen kansen voor de bibliotheek’. Vragen die onder andere aan bod kwamen: De aanpak van de SCOB…