Nieuw certificeringskader

In opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelt de werkgroep Certificering één certificeringskader voor cultuurinstellingen, bibliotheken en taalorganisaties. De opdracht is een certificeringskader te ontwikkelen dat vooral is gericht op de toekomstige ontwikkeling van organisaties. Het kader houdt ook rekening met de diversiteit van de organisaties (naar omvang en diensten) en het hele auditproces moet efficiënt en kostenbesparend zijn.

Proces voor het nieuwe kader

In de afgelopen periode zijn alle wensen en inzichten over het kader opgehaald bij de achterbannen. Ook zijn externe deskundigen ingeschakeld en zijn ervaringen uit andere sectoren gebruikt. In december en januari nemen de besturen en ledenvergaderingen van de deelnemende organisaties een besluit over het kader. De implementatie is gepland in het eerste kwartaal van 2018.

Breed toepasbaar

Het nieuwe voorstel – ook nu gebaseerd op het INK-model – is toepasbaar op alle instellingen. In het nieuwe kader is er een toets of de relatie consistent is tussen de plannen van de instelling enerzijds en het behaalde resultaat anderzijds. Daartussen in komen vier vitale gebieden aan bod: middelen, mensen, samenwerking en producten & diensten. Een nieuw element in het middenstuk is het voldoen aan relevante wet- en regelgeving, als compliance aangeduid. Uiteraard vormt dit geheel een permanente cyclus. Zo ontstaat een systematische toets hoe de instelling ervoor staat om de toekomst aan te kunnen.

Maatwerk en betaalbaar

De audit is er één op maat, de lengte en omvang zijn afhankelijk van de grootte en het dienstenaanbod van de organisatie. De audit kan variëren van één tot vier dagdelen. Het hele proces is gedigitaliseerd, waardoor het papierwerk tot een minimum beperkt is. Het is betaalbaar, omdat alléén de directe auditkosten voor rekening van de instellingen komen en de financiering van alle andere kosten centraal gebeurt. De frequentie van de audits blijft op éénmaal per vier jaar, met een tussentijdse zelfevaluatie.

Vragen en ideeën certificering 2018

Zijn er vragen over dit onderwerp of ideeën die u met de werkgroep wilt delen? Neem dan contact op met Willem Camphuis, voorzitter werkgroep (directie@certificeringob.nl).