Certificeringskader voor bibliotheek, cultuur en taal

In opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven heeft de werkgroep Certificering (bestaande uit vertegenwoordigers van die organisaties) een gezamenlijk certificeringskader ontwikkeld voor bibliotheek, cultuur en taal. Het certificeringskader is vooral gericht op de toekomstige ontwikkeling van organisaties en houdt ook rekening met de diversiteit van de organisaties (naar omvang en diensten).

Proces voor het nieuwe kader

In 2017 zijn alle wensen en inzichten over het kader opgehaald bij de achterbannen. Ook zijn externe deskundigen ingeschakeld en zijn ervaringen uit andere sectoren gebruikt. In december 2017 en januari 2018 hebben de besturen en ledenvergaderingen van de deelnemende organisaties het kader vastgesteld. De implementatie van het kader gebeurt in het eerste kwartaal van 2018 en er vindt een aantal pilots plaats. Vanaf medio 2018 treedt het nieuwe kader in werking en vanaf dat moment zal SCOB een bredere groep organisaties gaan certificeren, namelijk bibliotheek, cultuur en taal.

Breed toepasbaar

Het kader – gebaseerd op het INK-model – is toepasbaar op bibliotheek, cultuur en taal. In het nieuwe kader is er een toets of de relatie consistent is tussen de plannen van de instelling enerzijds en het behaalde resultaat anderzijds. Daartussen in komen vier vitale gebieden aan bod: middelen, mensen, samenwerking en producten & diensten. Een nieuw element in het middenstuk is het voldoen aan relevante wet- en regelgeving, als compliance aangeduid. Uiteraard vormt dit geheel een permanente cyclus. Zo ontstaat een systematische toets hoe de instelling ervoor staat om de toekomst aan te kunnen.