Uitgangspunten certificeringskader

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven hebben na een uitgebreide verkenning besloten om gezamenlijk een certificeringskader te ontwikkelen dat medio 2018 in werking gaat.

Voor de ontwikkeling van het certificeringskader waren er drie uitgangspunten:

  • Toekomstbestendig: de toekomstbestendigheid van de instelling staat centraal in het nieuwe kader. Het kader is ondersteunend aan het beleidsproces en de bedrijfsvoering en wordt ingebed in de relatie met de gemeente(s);
  • Modulair en flexibel: het nieuwe kwaliteitskader wordt modulair en is flexibel zodat rekening gehouden kan worden met (de verschillen) in omvang van de organisaties en van de (combinaties van) activiteiten.
  • Praktisch en efficiënt instrumentarium: in het audit- en certificeringsproces wordt gebruik gemaakt van praktische, digitale en kostenbesparende ondersteuning. Hierbij wordt tevens de aansluiting gemaakt met digitale benchmarkmogelijkheden.

Maatwerk en betaalbaar

De audit is er één op maat, de lengte en omvang zijn afhankelijk van de grootte en het dienstenaanbod van de organisatie. De audit kan variëren van één tot vier dagdelen. Het hele proces is gedigitaliseerd, waardoor het papierwerk tot een minimum beperkt is. Het is betaalbaar, omdat alléén de directe auditkosten voor rekening van de instellingen komen en de financiering van alle andere kosten centraal gebeurt. De frequentie van de audits blijft op éénmaal per vier jaar, met een tussentijdse zelfevaluatie.

Pilots bij Taalhuizen

De stuurgroep heeft besloten dat de Taalhuizen (samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld bibliotheken, ROC’s, welzijns- en vrijwilligersorganisaties) eerst starten met een aantal pilots. Op basis daarvan volgt een besluit of en hoe kwaliteitszorg en -evaluatie bij de Taalhuizen wordt ingericht.