Uitgangspunten certificeringskader

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven hebben na een uitgebreide verkenning besloten om gezamenlijk een certificeringskader te ontwikkelen dat in 2018 ingaat. Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties is daarvoor ingesteld.

De werkgroep hanteert voor de ontwikkeling van het certificeringskader drie uitgangspunten:

  • Toekomstbestendig: de toekomstbestendigheid van de instelling staat centraal in het nieuwe kader. Het kader is ondersteunend aan het beleidsproces en de bedrijfsvoering en wordt ingebed in de relatie met de gemeente(s);
  • Modulair en flexibel: het nieuwe kwaliteitskader wordt modulair en is flexibel zodat rekening gehouden kan worden met (de verschillen) in omvang van de organisaties en van de (combinaties van) activiteiten.
  • Praktisch en efficiënt instrumentarium: in het audit- en certificeringsproces wordt gebruik gemaakt van praktische, digitale en kostenbesparende ondersteuning. Hierbij wordt tevens de aansluiting gemaakt met digitale benchmarkmogelijkheden.

Proces ontwikkeling certificeringskader 2018

De POI’s, de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven kennen nog geen certificeringspraktijk en de huidige certificeringskaders van cultuurorganisaties en bibliotheken verschillen (deels) van elkaar. De werkgroep heeft daarom in de eerste helft van 2017 inzichten en wensen opgehaald bij de belangrijkste stakeholders: bibliotheken, cultuurorganisaties en auditoren. De uitkomsten van deze bijeenkomsten bespreekt de werkgroep met de betrokken partijen in het najaar van 2017. De werkgroep legt regelmatig het certificeringskader in ontwikkeling voor aan de stuurgroep. De planning is dat het nieuwe certificeringskader eind 2017 klaar is. Voor VOB en Cultuurconnectie geldt dat het kader vastgesteld worden door beide ledenvergaderingen. De implementatie start begin 2018.

Pilots bij Taalhuizen

De stuurgroep heeft besloten dat de Taalhuizen (samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld bibliotheken, ROC’s, welzijns- en vrijwilligersorganisaties) eerst starten met een aantal pilots. Op basis daarvan volgt een besluit of en hoe kwaliteitszorg en -evaluatie bij de Taalhuizen wordt ingericht.

Vragen en ideeën certificering 2018

Zijn er vragen over dit onderwerp of ideeën die u met de werkgroep wilt delen? Neem dan contact op met Willem Camphuis, voorzitter werkgroep (directie@certificeringob.nl).