Certificeringskader 2018 definitief vastgesteld

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs ook ingestemd met het nieuwe, gezamenlijke certificeringskader van VOB, SPN, SCOB, Cultuurconnectie, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. Daarmee is het kader nu definitief vastgesteld en zal het medio 2018 in werking gaan treden. Vanaf dat moment zal de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) een bredere groep organisaties dan voorheen gaan certificeren. In 2018 start ook een pilot voor de Taalhuizen met dit kader.

SCOB begint in februari met de implementatie van het certificeringskader en SCOB gaat de organisatie en dienstverlening op het kader afstemmen. Zo komt er bijvoorbeeld een digitale applicatie om het certificeringsproces efficiënt vorm te geven en vindt een aantal pilots plaats. Ook is dit voorjaar de landelijke werving van auditoren. Vanaf medio 2018 zijn het certificeringsproces en de dienstverlening van SCOB volledig ingericht.

Het nieuwe kader geeft onder andere de mogelijkheid om certificering op maat toe te passen: bijvoorbeeld organisaties met meer functies in één keer te certificeren en voor kleinere organisaties een passende audit uit te voeren. SCOB zal regelmatig een nieuws-update verzorgen, zodat de achterbannen van de deelnemende organisaties op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met SCOB via directie@certificeringob.nl.