Ontwikkelingen nieuw certificeringskader

De ontwikkeling van het nieuwe certificeringskader krijgt vorm. In de afgelopen maanden heeft de werkgroep Certificering 2018 op grondige wijze de bestaande wensen, inzichten en ervaringen opgehaald bij verschillende organisaties. Verder heeft de werkgroep intensief gesproken met andere deskundigen en betrokkenen. De stuurgroep, bestaande uit directeuren en bestuurders van deelnemende organisaties, heeft op basis van die eerste ervaringen groen licht gegeven om het voorliggende concept van het nieuwe certificeringskader verder uit te werken.

In het najaar bespreekt de werkgroep het concept van het certificeringskader met de achterbannen. Er is dan nog ruimte voor de laatste opmerkingen, vragen en eventuele wijzigingen. Meer informatie daarover volgt binnenkort. De stuurgroep beoordeelt het uiteindelijke voorstel voor het nieuwe kader, dat eind 2017 wordt aangeboden aan de ledenvergaderingen van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Taalhuizen starten met pilot

De stuurgroep heeft besloten dat de Taalhuizen (samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld bibliotheken, ROC’s, welzijns- en vrijwilligersorganisaties) eerst starten met een aantal pilots. Op basis daarvan volgt een besluit of en hoe kwaliteitszorg en -evaluatie bij de Taalhuizen wordt ingericht.

 

Contact met de werkgroep Certificering 2018

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Cultuurconnectie, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven zijn onlangs een traject gestart om een gezamenlijk certificeringskader te ontwikkelen, dat in 2018 in werking zal treden. Hiervoor is een werkgroep uit de betrokken leden en een stuurgroep ingericht onder de vlag ‘Certificering 2018’. Tips, vragen en wensen? De werkgroep wil ze graag horen! Neem contact op met Willem Camphuis via directie@certificeringob.nl.