Normen

De derde ronde Certificeringsnorm 2014-2017

Op 12 juni 2014 is op de Algemene Ledenvergadering van de VOB unaniem ingestemd met het normenkader voor de derde ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. Deze certificeringsronde geldt voor de periode: 2014-2017.

De norm is tot stand gekomen in samenwerking met de VOB en de VNG. De bibliotheek is zelf verantwoordelijk om aan te tonen dat aan de norm wordt voldaan. Het auditteam gebruikt voor de toetsing een auditrapportage en brengt advies uit aan het bestuur van SCOB. Bij positief advies kent het bestuur het certificaat toe.

Focus derde ronde certificering 2014-2017

De norm voor de derde ronde is in essentie hetzelfde als die voor de tweede ronde, echter compacter. Gekozen is voor een aanscherping van de norm waarin het cyclisch karakter, de toekomstbestendigheid en het zichtbaar maken van de maatschappelijke meerwaarde worden benadrukt.

In deze derde ronde richt de toetsing zich meer op de centrale opgaven en dilemma’s van de bibliotheek. In de audit kijkt het auditteam naar goede voorbeelden waarop de bibliotheek zich profileert., deze komen terug in de auditrapportage. In het traject na de certificering is meer aandacht voor de wijze waarop de bibliotheek de uitkomsten communiceert. (lees meer hierover onder: Communicatiefase)

Download hier het hele voorstel