Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB)

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) bevordert de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. Als onafhankelijke organisatie toetst SCOB op kwaliteit en verzorgt de certificering.

Visie

SCOB wil de kwaliteit van openbare bibliotheken in Nederland stimuleren en waarborgen, zodat bibliotheken zich op een maatschappelijk en professioneel verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. SCOB hanteert daarvoor een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering, dat in dienst staat van de klanten en financiers van bibliotheekorganisaties.

Maatschappelijke verantwoording en meerwaarde

Door kwaliteitszorg en certificering kunnen openbare bibliotheken met elkaar samen werken in een samenhangend bibliotheekstelsel. Dit gebeurt op basis van gelijke waarden, uitgangspunten, bedrijfsvoering en kwaliteit. Certificering geeft de gemeente als subsidiërende partij inzicht in de kwaliteit van haar bibliotheek/bibliotheken. Op basis hiervan kan zij maatschappelijke verantwoording afleggen.

SCOB signaleert ook trends en ontwikkelingen, waarvan de bibliotheeksector en de financiers kunnen profiteren. Door samenwerking in kwaliteit creëren bibliotheken meerwaarde voor de klant en wordt de toekomstbestendigheid van bibliotheken versterkt.

Verbinden en samenwerken

De werkzaamheden van SCOB zijn van en voor de branche. Om kwaliteit te waarborgen brengt SCOB als verbindende schakel alle relevante partijen binnen de bibliotheekbranche bij elkaar. SCOB is in 2006 opgericht door de VOB en VNG en wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via de Koninklijke Bibliotheek. De gemeentelijke overheden participeren in de SCOB via het bestuur. Het bureau van de SCOB bestaat uit drie medewerkers. De audits worden uitgevoerd door twintig auditoren die zich aan SCOB hebben verbonden.