Bestuur

Over het bestuur

De organisatie en uitvoering van de audits en certificering is opgedragen aan de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Het bestuur van de stichting houdt toezicht op de procesgang, op de kwaliteit van audits en de certificering en op het functioneren van het SCOB-bureau.

Samenstelling
Het bestuur van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken bestaat uit vijf personen. Twee leden worden aangewezen door de VNG, twee leden door de VOB en een lid wordt aangewezen door de KB (voorheen SIOB). Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw Pauline Bouvy-Koene (voorzitter)
 • Mevrouw Jannie van Vugt (bestuurslid)
  Directeur-bestuurder van Bibliotheek Oosterschelde en voorzitter Directieberaad Zeeuwse Bibliotheken
 • De heer Menno Roozendaal (bestuurslid)
  Wethouder Gemeente Schijndel
 • Mevrouw Els Brons (bestuurslid)
  Directeur Openbare Bibliotheek Hilversum
 • De heer Maarten Schenk (bestuurslid)
  Kwartiermaker bundeling DIV/DIM, Gemeente Den Haag