Statuten

Oprichting door de VOB en VNG

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) is opgericht door de VOB en VNG gezamenlijk. De statuten die bij de oprichting zijn gemaakt, zijn in 2010 gewijzigd in verband met de splitsing van de VOB en de oprichting van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Vanaf 2010 werd de stichting financieel en organisatorisch ondersteund door het SIOB. Per 1 januari 2015 zijn de taken van SIOB overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek en vervult de KB deze rol. Vanaf 2015 is SCOB binnen de Koninklijke Bibliotheek gehuisvest. De statuten worden in 2015 hierop aangepast.

Download hier de statuten.