Planning

Planning  2017

Op deze pagina treft u een overzicht van de bibliotheken die in  2017 geaudit worden. Bibliotheken die zijn geaudit volgens de 3e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken en hebben vernomen of ze wel of niet gecertificeerd zijn, staan op de pagina Resultaten weergegeven.

Toelichting tabel
Toelichting kolom ‘Aanleverdatum documenten’: De bibliotheek stuurt twee weken voordat het voorgesprek plaatsvindt de volgende documenten digitaal naar het auditteam:

  • Zelfevaluatie;
  • Voorstel voor de invulling van de auditdag;
  • Jaarverslag, incl. financiële verantwoording;
  • Meerjarenbeleidsplan.
Bibliotheek Plaats Datum audit Aanleverdatum documenten
Bibliotheek Plaats Datum audit Aanleverdatum documenten
Bibliotheek Amstelland Amstelveen 20180220 20-02-2018 20180109 09-01-2018
Bibliotheek Rijn en Venen Alphen aan den Rijn 19700101 12 en 13 maart 2018 20180130 30-01-2018