Planning

Planning  2017

Op deze pagina treft u een overzicht van de bibliotheken die in  2017 geaudit worden. Bibliotheken die zijn geaudit volgens de 3e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken en hebben vernomen of ze wel of niet gecertificeerd zijn, staan op de pagina Resultaten weergegeven.

Toelichting tabel
Toelichting kolom ‘Aanleverdatum documenten’: De bibliotheek stuurt twee weken voordat het voorgesprek plaatsvindt de volgende documenten digitaal naar het auditteam:

  • Zelfevaluatie;
  • Voorstel voor de invulling van de auditdag;
  • Jaarverslag, incl. financiële verantwoording;
  • Meerjarenbeleidsplan.
Bibliotheek Plaats Datum audit Aanleverdatum documenten
Bibliotheek Plaats Datum audit Aanleverdatum documenten
CultuurSpoor Best Best 20171129 29-11-2017 20171018 18-10-2017
Stichting Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem Gulpen 20171031 31-10-2017 20170919 19-09-2017
Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder 19700101 9 en 10 november 2017 20170929 29-09-2017
Bibliotheek Almelo Almelo 20171122 22-11-2017 20171025 25-10-2017
Kulturhus De Bijenkorf Borne /afd Bibliotheek, informatie&communicatie Borne 20171201 01-12-2017 20171020 20-10-2017
Bibliotheek Amstelland Amstelveen 20180220 20-02-2018 20180109 09-01-2018
Bibliotheek IJmond Noord Beverwijk 20171212 12-12-2017 20171031 31-10-2017
Bibliotheek Kerkrade e.o. Kerkrade 19700101 12 en 13 december 2017 20171101 01-11-2017
Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen Terneuzen 19700101 13 en 14 december 2017 20171102 02-11-2017
Bibliotheek Rijn en Venen Alphen aan den Rijn 19700101 12 en 13 maart 2018 20180130 30-01-2018